Layihələrimiz

ARBAY: ƏMƏK HAQQI


"ARBAY: Əmək Haqqı" proqram təminatı müəssisələrdə işçilərin əmək haqqlarının ödənilməsinin müxtəlif formalarının xüsusiyyətlərini nəzərə almağa, sosial xarakterli müavinətlərin bütün növlərini, çeşidli ödəmə və tutulmaları hesablamağa imkan verən aşağıdakı modullardan ibarətdir:
 
Əmək Haqqının Uçotu
 • Əmək haqqı ödənişi
 • İş Vaxtı İstifadəsinin Uçotu
 • Əmək Haqqına Əlavə Ödəmə və Tutulmalar
 • Aliment
 • Ssuda
 • Əmək Haqqının Hesablanması
 • Borclu İşçilər
 • Ödəniş Cədvəli
 • Haqq-hesab vərəqəsi
 • Haqq–Hesablararası Hesablaşmalar
 • Mükafatlandırma Haqqında Əmr
 • Xəstəlik vərəqinin hesablanması və s.
 
Hesabatlar
 • Əmək haqqı hesabatları
 • Haqq-hesab cədvəli
 • Ödəmə və tutulmaların yekun cədvəli
 • Əmək haqqı və başqa gəlirlər barədə arayış
 • Normativ sənədlər və s.