Layihələrimiz

ARBAY: MALLAR (Analitik Uçot)


"ARBAY: MALLAR (Analitik Uçot)" proqram təminatı fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq kiçik müəssisələrdə, marketlərdə, anbarlarda təsərrüfat maliyyə-mühasibat uçotunu avtomatlaşdırmaq məqsədi ilə aşağıdakı modulları özündə cəmləşdirir:
 
Pul Vəsaitlərinin Uçotu
 • Kassa Mədaxil Orderi
 • Ödəniş Tapşırıqları

Malların Uçotu
 • Anbarda Olan Mallar
 • Malların Qalığı
 • Malların Daxilolması
 • Malların Anbardan Məxarici
 • Nomenklatura və s.

Əsas Vəsaitlərin Uçotu
 • Əsas Vəsaitlər Bazası
 • Əsas Vəsaitlərin Qalıq Dəyəri
 • Əsas Vəsaitlərin Köhnəlməsi (Amortizasiyası)
 • Əsas Vəsaitlərin Yenidən Qiymətləndirilməsi
 • Əsas Vəsaitlərin Daxili Hərəkəti Və Silinməsi

Materialların Uçotu 
 • Materialların Daxili Hərəkəti Və Silinməsi

Azqiymətli Və Tezköhnələn Əşyaların (ATƏ) Uçotu
Əmlakın Daxili Hərəkəti və Silinməsi


Hesabatlar
 • Daxil olan məbləğlərin dövriyyə cədvəli 
 • Qalıqlar haqqında hesabat
 • Qiymətlilərin hərəkəti haqqında hesabat
 • Sintetik və analitik hesabatlar və s.